Małgorzata Czerniakowska

Gedanensia

Wystawa plenerowa, Gdańsk, Wałowa 15

Zamczysko, Osiek, Stare Miasto (Gdańsk, BG PAN, Wałowa 15, sierpień 2014)

Widok na Bramę Złotą w Gdańsku (grudzień 2013)

Prezentacja z Konferencji na UG, 17 IX 2013, Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza

Galeria fotografii z MNG, 4 IX 2013

Dar rodu Gralathów, Muzeum Narodowe w Gdańsku, fot. E. M. Cz., 4 IX 2013

Włoscy spadkobiercy słynnego gdańszczanina Daniela Gralatha, burmistrza, naukowca i fundatora obsadzonej lipami alei Zwycięstwa, przekazali Muzeum Narodowemu w Gdańsku cenne portrety i dokumenty rodu

Galeria fotografii z Gdańska (Główne Miasto, 19 VI 2013)

Wystawa w PAN Bibliotece Gdańskiej (otwarta 17 I 2013)

Nabytki Zbiorów Specjalnych

Jesienne fotki (X 2012, Ratusz Staromiejski, Zieleniec Heweliusza)

Odczyt mgr Ewy Czerniakowskiej nt. Bernard Zygmunt Milski (1856-1926) w świetle nowych zródeł (PAN Biblioteka Gdańska, 20 IX 2011)

Wizyta pani mgr inż. arch. Zofii Eichstaedt-Jabłońskiej w Gdańsku,

praprawnuczki Zygmunta Bernarda Milskiego, założyciela "Gazety Gdańskiej w 1891 roku

Przed portretem Jana Heweliusza

od lewej, p. mgr. inż arch. Zofia Eichstaedt-Jabłońska, mgr Ewa Czerniakowska (PAN Biblioteka Gdańska, 10 VI 2010)

.

Jarmark na Targu Weglowym 5 XII 2011

Galeria Jarmark w Gdańsku 2011

Jarmark 8 VIII 2011

W dn. 16-17 maja 2011 r. odbyła się w Gdańsku V Konferencja Językoznawcza z cyklu W świecie słów i znaczeń poświęcona pamięci Profesora Bogusława Krei pt. Słowotwórstwo w różnych odmianach języka (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego).

Podczas tej Konferencji mgr Ewa Czerniakowska wygłosiła referat nt. Słowotwórstwo najstarszych nazw miejscowych na terenie Warszawy (do końca XIV wieku)

Krzysztof Celestyn Mrongowiusz (1764-1855)

Rok 2011 - rokiem Jana Heweliusza

W Sali Wystawowej BG PAN ( 28 X 2010)

Prezentacja (Stare Miasto Gdańsk, 20 VIII 2010)

Galeria fotografii, czerwiec 2010

Film z otwarcia Jarmarku 2010

Wystawa w BG PAN (21 IV 2010)

Z okazji 400. lecia powstania Konsulatu Francji w Gdańsku w Bibliotece Gdańskiej PAN otwarto wystawę pt. "Gdańsko-francuskie kontakty na przestrzeni wieków"

Migawki z gdańskiej Starówki

Z gdańskiej Starówki

Jarmark Dominikański w Gdańsku (3 VIII 2009)

W kamienicy Gotyk (Mariacka 1)

Wystawa w Bibliotece Gdańskiej PAN

W Sali wystawowej Biblioteki Gdańskiej PAN, Gdańsk, ul. Wałowa 15, otwarto w dniu 17 czerwca 2009 roku wystawę ekslibrisów

MISTRZ KRESKI - WOJCIECH JAKUBOWSKI

z okazji podwójnego jubileuszu Wojciecha Jakubowskiego, 80 rocznicy urodzin i pięćdziesięciopięciolecia pracy twórczej.

od lewej: Wojciech Jakubowski, mgr Ewa Czerniakowska, redaktor Kazimierz Orzechowski

Wojciech Jakubowski i mgr Elżbieta Kilarska

mgr Małgorzata Czerniakowska

od lewej : dr Leon S. Staniewicz, mgr Elżbieta Kilarska, mgr Maria Krzemińska

prof. Zbigniew Nowak i dr Leon S. Staniewicz

Otwarcie wystawy ekslibrisów Wojciecha Jakubowskiego w Bibliotece Gdańskiej PAN (17 VI 2009)

Z okazji Roku Juliusza Słowackiego 2009 w dn. 6-9 maja 2009 roku w Uniwersytecie w Białymstoku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Piękno Słowackiego". M.in. referat na temat: Obchody setnej rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego na Pomorzu w 1909 r." wygłosiła mgr Ewa Czerniakowska.

mgr Ewa Czerniakowska wygłasza referat (9 maja 2009)

W dn. 29 pazdziernika 2008 roku w Bibliotece Głównej UG (Oliwa) odbył się odczyt mgr Ewy Czerniakowskiej nt. "Gdańskie publikacje książkowe w języku polskim w latach 1891-1900"

Galeria fotografii z odczytu mgr Ewy Czerniakowskiej z dn. 29 X 2008

W nowej Czytelni XIX i 1. Poł. XX w. (BGPAN),

na zdjęciu od lewej: Bogusława Kowalska, Grażyna Szymańska, mgr Ewa Czerniakowska

Na fot. od lewej : mgr Helena Kowalska (MNG) i mgr Ewa Czerniakowska (BGPAN)

Otwarcie wystawy w Bibliotece Gdańskiej PAN nt. "Gdańska literatura niemieckojęzyczna w XIX w."(11 IX 2008)

Na Jarmarku w Gdańsku (9 VIII 2008)

Kogut Heweliusza (film Jarmark Gd. 2008)

Ku pamięci prof. dr. hab. Marii Dembowskiej (1914-2008)

Wystawa w Bibliotece Gdańskiej PAN z okazji 450. rocznicy założenia Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego

Wystawa Ludzie "Rocznika Gdańskiego" (1928-2008) (Biblioteka Gdańska PAN, 4 IV 2008)

325. rocznica Odsieczy Wiedeńskiej

Artykuł Anny Świderskiej o Janie III Sobieskim pt. Mars dzielny i jego towarzyszka" zamieszczony na stronie:

Mars dzielny i jego towarzyszka

Pomnik króla Jana III Sobieskiego w Gdańsku

W dniu 12 maja 2008 roku w Bibliotece Gdańskiej PAN została otwarta wystawa pt. "Ludzie i ich książki"

Nagrody im. Jana Heweliusza za rok 2007

Pomnik Jana Heweliusza (Gdańsk, 28 I 2008)

Andrzej Seweryn czyta "Pana Tadeusza" (Gdańsk, 26-31 VIII 2007)

Zbrojownia (Gdańsk, widok od ul. Piwnej)

Film video (15 XII 2007)

Wystawa w Bibliotece Gdańskiej PAN (24 X 2007) z okazji 300. rocznicy urodzin Karola Linneusza

Galeria fotografii z wykładu mgr Małgorzaty Czerniakowskiej nt."Związki Leonarda Eulera z Gdańskiem" (Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej, 25 V 2007)

Profesor Maria Bogucka doktorem honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego

Profesor Maria Bogucka doktorem honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego

Wywiad z prof. Marią Bogucką (Dziennik Bałtycki, 23 II 2007)

Plan Gdańska

Zebranie Oddziału Gdańskiego TMJP , 18 I 2007, Sala Rady Wydziału Fil. - Hist. UG

Promocja książki Z dziejów językoznawstwa polonistycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku i na Uniwersytecie Gdańskim (1947-2005), Gdańsk 2006

Fot. M. Czerniakowska i A. Chludziński

Zaproszenie na odczyt mgr Małgorzaty Czerniakowskiej w GTN (14 XII 2006)

W dniu 14 grudnia 2006 roku o godz. 16.00 odbyło się zebranie Wydziału I Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Gdańsk, Grodzka 12). Podczas zebrania mgr Małgorzata Czerniakowska wygłosiła odczyt nt. "Gdańskie Towarzystwo Przyrodnicze (1743-1821).

GALERIA FOTOGRAFII z odczytu w GTN w dn. 14 XII 2006

W dn. 20- 21 XI 2006 r. w Wejherowie (Hotel Bliza) odbyło się XI Sympozjum Dialektologiczno-Onomastyczne

Program XI Sympozjum Dialektologiczno-Onomastycznego (Wejherowo, 20-21 XI 2006)

Uczestnicy XI Sympozjum, Wejherowo 21 XI 2006

Fotoreportaż z XI Sympozjum w Wejherowie w dn. 20-21 XI 2006"

Zebrania członków Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego - Oddział Gdański

W dniu 23 X 2006 na Wydziale Filologiczno-Historycznym UG odbyła się jubileuszowa sesja naukowa z okazji 501. zebrania Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.

Program sesji jubileuszowej w UG w dniu 23 X 2006

Referat wygłasza mgr Małgorzata Czerniakowska nt. Zasługi Jana Śniadeckiego (1756-1830) dla rozwoju polskiej terminologii naukowej (w 250. rocznicę urodzin). Przewodniczy prof. Regina Pawłowska

Fotografie z Sesji w UG w dn. 23 X 2006

FOTOGRAFIE 2006

Laureaci Nagrody Jana Heweliusza za rok 2005

Konferencja Mickiewiczowska w Gdańsku, 22-24 XI 2005

Dnia 26 listopada 2005 r. mija 150. rocznica zgonu wybitnego polskiego poety - Adama Mickiewicza (1798-1855)


W 150. rocznicę Adama Mickiewicza

W 150. rocznicę zgonu Adama Mickiewicza
w dn. 22-24 XI 2005 r. w Gdańsku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa nt.
Przyjaźń, miłość, nienawiść w życiu i twórczości Adama Mickiewicza
Adam Mickiewicz - życie pośmiertne i reinterpretacje
Gdańsk, 22-24 listopada 2005 rokuProgram Konferencji w Gdańsku w 150. rocznicę zgonu Adama Mickiewicza


Uczestnicy Miedzynarodowej Konferencji Mickiewiczowskiej w Gdańsku przed pomnikiem Adama Mickiewicza w Parku Oliwskim (24 XI 2005)


Zbliża się 400. rocznica urodzin Jana Heweliusza

Urodziny Jana Heweliusza (28 I 2006)

Jan Heweliusz (Joannes Hevelius (1611-1687))

Gdańsk, ul. Korzenna przed Ratuszem Staromiejskim


Małgorzata Czerniakowska

Kwartalnik Historii Nauki, 1998 nr 1

Recepcja "Selenografii" Jana Heweliusza

Rychłe ukazanie się dzieła Heweliusza z wynikami jego obserwacji Księżyca zapowiadał sekretarz królowej Des Noyers w liście do Idziego de Robervala (1602-1675) z 26 marca 1647 r. Z zachwytu pisał, że Heweliusz sam konstruuje przyrządy do przeprowadzenia obserwacji i sam przygotowuje ryciny do swego dzieła . Już podczas prac drukarskich wstępowano do Hünefelda, aby przyjrzeć się powstawaniu dzieła. Amos Komeński, wówczas w Elblągu, niecierpliwie dopytując o termin ukończenia druku Selenografii, prosił o nadesłanie przynajmniej kopiitablic z wykresem faz Księżyca . Tuż po zakończeniu druku Selenografii na początku lipca 1647 r., jeszcze przed publicznym rozpowszechnieniem księgi, posłał Heweliusz trzy egzemplarze na ręce osobistego sekretarza królowej Marii Gonzagi - Piotra Des Noyersa i dla króla Władysława IV, królowej oraz dla niego samego. W imieniu autora Des Noyers wręczył dzieło królowi . Heweliusz poznał Des Noyersa w lutym 1646 r. przy okazji przybycia nowej królowej do Gdańska. Król z królową wspólnie spędzili kilka godzin na czytaniu dzieła i rozprawianiu o nim. Zarówno Władysław IV jak i królowa ze swym sekretarzem zdawali sobie na pewno sprawę, że mają przed sobą dzieło rewelacyjne.

więcej na stronie


Dnia 3 czerwca 2005 roku mija 150. rocznica śmierci Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza (1764-1855), wybitnego filologa, leksykografa, badacza kaszubszczyzny, obrońcy polskości Pomorza i Mazur.

K. C. Mrongowiusz ( w 150. rocznicę)

Krzysztof Celestyn Mrongowiusz (inne formy nazwiska Mrongovius) - zasłużony obrońca polskości w zaborze pruskim, językoznawca (gramatyk i leksykograf), tłumacz, edytor, kaznodzieja ewangelicki, filozof, nauczyciel języka polskiego, zbieracz książek Urodził się 19 lipca 1764 w Olsztynku jako syn Bartłomieja, pastora i rektora szkoły w Olsztynku, potem w Marwaldzie i Julianny Estery z Weberów. Dzieciństwo spędził w Marwałdzie. Uczęszczał do szkoły w Zalewie, a od 1780 uczył się w królewieckiej Szkole Katedralnej na Knipawie. Następnie studiował teologię i filozofię na Uniwersytecie Królewieckim, gdzie immatrykulował się 21 marca 1782). W latach 1790-1796 był nauczycielem języka polskiego i greki w Collegium Fridericianum, w tymże czasie do 1798 r. pełnił obowiązki młodszego nauczyciela języka polskiego i korektor druków polskich w oficynach: B. Hartunga w Królewcu i D. K. Kantera w Kwidzynie W 1796 r. ożenił się z Ludwiką Paarmann. W maju 1798 r. został kaznodzieją gminy ewangelickiej przy kościele Św. Anny w Gdańsku oraz lektorem języka polskiego w Gdańskim Gimnazjum Akademickim (do 1817 r.). Od 1812 r. uczył też języka polskiego w Szkole parafialnej Św. Jana w Gdańsku. Udzielał też lekcji prywatnych i pełnił obowiązki tłumacza sądowego.


K. C. Mrongowiusz

K. C. Mrongowiusz (1764-1855)

Jan Uphagen (1731-1802)

Jan Heweliusz - Gdańszczanin Tysiąclecia

Jan Heweliusz i komety

Tadeusz Czacki

Król Stanisław August w Gdańsku

Bernard Zygmunt Milski (1856-1926)

Galeria fotografii 2002-2005

Galeria fotografii 2006

Fot. z jubileuszu 90. lecia SBP (14 XI 2007)

Tablica w BG PAN (pracownicy Biblioteki w latach 1945-1946)

Wystawa prac R. Stryjca (1932-1997) w BGPAN (6 II 2008)

Film z 15 I 2008 (Jubileusz "Rocznika Gdańskiego")

Maciej Menius (1544-1601) - biogram

Strona główna

Małgorzata Czerniakowska

Ewa Czerniakowska

Gdańsk

Darmowa bramka SMS

Autorka w Nowym Ratuszu w Gdańsku

Copyright by Małgorzata Czerniakowska, Gdańsk 2004-2014